Nutrasötik Ürünler Pazarı

Nutrasötik ürünler pazarı, 2019 yılında 270,96 Milyar ABD Doları değerindeydi ve 2020′ den 2027′ ye kadar % 7,1′ lik bir YBBO*’ da yükseleceği tahmin ediliyor. Nutrasötik ürünler temel olarak mutad beslenmeye damak zevki ve doymak amacının ötesinde kanıta dayalı değer katma aracıdır. Aynı zamanda Farmasötik kalitede üretilen ve standardize edilmiş mikro-beslenme ögeleri içeren fonksiyonel gıdalar olarak kabul edilir. Bu takviye edici ürünler, özel beslenme programlarının kaynağıdır ve hastalıkları önlemeye yöneliktir. Dünya çapında insanlar, mutad beslenmelerine çeşitli besin takviyeleri ekleyerek, çeşitli yiyecek ve içecek türlerine daha meyilli hale geliyor; bu nedenle nutrasötik ürünler ilgi kazanıyor.

Küresel olarak nutrasötik ürünler, tüketicilerin günlük (mutad) diyetinin süregelen bir parçası haline dönüşerek yaygınlaşmaktadır. Çeşitli yaşam tarzı hastalıklarının artan görülme sıklığı ve önleyici sağlık davranışlarına yönelen insan sayısının artması, sektördeki talebi canlandırmaktadır. Genç nüfus tarafından kullanılan fonksiyonel yiyecek ve içeceklerin niceliğinin ve çeşitliliğinin artması, tahmin yürütülen dönem (2020-2027) boyunca pazarın büyümesini daha da artırıyor. Nutrasötik ürünler alanındaki yüksek teknolojik ilerleme de endüstrinin gelişimine katkıda bulunmaktadır. Kişiselleştirilmiş ilaç tedavilerine artan bilimsel eğilimin, nutrasötik ürünlere olan talebi tetiklemesi de muhtemeldir.

*yıllık beklenen büyüme oranı